Kyoji Horiguchi vs. Ali Bagautinov

  • Kyoji Horiguchi defeated Ali Bagautinov via Decision - Unanimous in RD 3
  • Kyoji Horiguchi
  • Ali Bagautinov
  • Puncher King